سفارش تبلیغ
صبا

سلام مهاجر
لینک های مفید
 • صفحه اصلی
 • نویسندگان

  سیمای ظاهری شعیان افغانستان

  ... تا کنون که مدرک نداشتم، مخفی، مخفی از کوچه و پس کوچه ها رفت و آمد می کردم ... مسافرت و زیارت که هرگز آروزو نمی کردم ! ولی حالا که قانونی در ایران آمده ام، مدرک و پاسپورت دارم، چرا زیارت مشهد و دیدن فامیل و بستگان رفته صیله رحیم نکنم؟!

  ... خواب بودم که یکی از راننده های اتوبوس آمد و مأدبانه روی بازویم دست گذاشته تکان میداد، بیدار که شدم شنیدم می گفت : آغا، آغا ... بلند شو!. تا بیدار شدم، رفت به سمت طی اتوبوس و مسافر دیگر را بیدار کرد! و همین طور ادامه داد !! ...

  متعجبانه از هم صندلیم پرسیدم : چرا این آغا همه را بیدار می کند؟ او با ناراحتی و نارضایتی از وضعیت، با گلایه گفت : این جا این ها دستور دارند که مسافرها را بیدار کنند! تا اغایون میاد، مسافرین بیدار باشند !! .

  تعجب و ترسم بیشتر شد و پرسیدم ؟ چرا؟ برای چه؟   ....  و ادامه ...


  [ دوشنبه 88/11/26 ] [ 1:18 عصر ] [ 1000Hasani ] [ نظرات () ]

  پیشرفته ترین اسلحه ای سارقان حرفه ای ى!

  در اخبار شنیدم که مناطق ممنوعه باستانی غزنی را سارقان حرفه ای زمین به شیوه های مختلف غصب می کنند. مهیم ترین شیوه و کارا   ترین اسلحه سرقت و غصب، در دست غاصبان دین است، دین !

  آری! بوسیله دین زمین های ملی مردمی که مربوط به کل ملت و مردم افغانستان و جهان می باشد، به شیوه های حرفه ای و با سؤاستفاده از هنجار های دینی غصب می کنند!! بدین صورت که در مناطق ممنوعه باستانی غزنی مسجد می سازند، مسجد! وقت که دولت می آید که از خانه سازی و ساختمان سازی در مناطق ممنوعه باستانی غزنی جلوگیری به عمل آرند، با ساختمانی بنام مسجد روبرو می شوند! می مانند که چه کار کنند؟ اگر ساختمان مغصوبه را خراب کنند، با هیاهو و اتهامات دوزدان شیاد و غاصب روبرو می شوند، مبنی بر این که دولت به دستور کافران به بهانه ای منطقه آثارباستانی دارد مسجد را خراب می کند! اگر خرات نکنند که با رشد ساختمان سازی به بهانه های مختلف در کنار مسجد مواجه می شوند.

  این دوزدی نه تنها شیوه جدید است؛ بلکه در طول تاریخ شیادان با مذهب سازی های مختلف چاپیده اند و برده اند و هنوز ، هنوز هم می برند و می خورند و می کشند؛ مردم فقیر بی چاره ما هم دل شان خوش است که میروند بهشت. یکی از عوامل مهیم عقب ماندگی و اختلاف زایی جهان اسلام همین مذاهب ساخته و پرداخته شده شیادان و غاصبان دوزدان حرفه ای هستند که ملت ما تمام مسلمانها را از رشد پشرفت علمی و تیکنولو‍ژی باز داشته، بوسیله مذاهب دست ساخته اختلاف افگن خود شان، مسلمانها را به جان هم انداخته و می چاپند.

  مثلاً به عنوان یک سوال ابتدایی و خیلی ساده : پیامبر شیعه بود یا سنی ؟ حنفی بود یا مالکی ... پیرو سازنده کدام مکتب و مذهب کذایی امروزی بود ؟ تازه صاحبان مذاهب حدیث هم ساخته تحت عنوان "فرقه ناجیه" هر مذهبی خودش را ناجیه می نامد و بقیه را ذاله و کافر معذب ... به عبارت دیگر بدیهی ترین و روشن ترین مسأله دینی که مسلمانان شب و روز با آن سرکار دارند و همیشه در این مسأله و امر دینی واجبه به پیامبر اقتدا می کردند؛ الان معلوم نیست که پیامبر (ص) دست بسته نماز می خوانده است یا دست باز؟ پیام از نوک انگشتان به سمت بالا وضو می گرفته یا از بالا به سمت پایین ؟ پیامبر پایش را مسح می کرده یا می شوسته ؟ ... همه مسالمانان و حتی کافران می دانند که نماز از مسائل و امور دینی و مبتلا به تمام مسلمانان می باشد شب و روز با آن سروکار دارند، در حیات پیامبر اعظم (ص) از دور دست ترین نقاط حتی یکبار هم که می شده به عنوان تیمن و تبرک به پیامبر اقتدا می کرده اند. تازه مسلمانان و بویژه صحابه بر سر آب وضوی که به زمین نریزد و آنها به عنوان تبرک به سروصورت شان بمالند، روایت های مختلف در منابع شیعه سنی در این باب آمده اند و سخن رانده اند. در حال که الان ما نمی دانیم که پیامبر چگونه وضو می گرفته؟ و چگون در نماز می استاده؟ چگونه قرائت می کرده؟ و چگونه سلام می گفته ؟ ..ُ. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


  [ یکشنبه 88/11/4 ] [ 2:50 عصر ] [ 1000Hasani ] [ نظرات () ]

  کوچه خرابات و خرافات " align=left>

  شاید شما کوچه خرابات را بار ها شنیده باشید، ولی من اهل کوچه فوق نستم، راستش نمی دانم در کجای کابل است. اما شما کوچه خرافات را شاید تا کنون نشنیده باشید، ولی یقین بدانید که حتماً دیده اید!! ولی تاکنون فکرش را هم نکرده اید که آن کوچه، کوچه خرافات باشد زیرا کوچه خرافات چنان اسم مقدس را غصب کرده است که هیچ کسی جرئت نمی کند اسم با مسمای واقعی او را که کوچه خرافات است را به زبان بیاورد!.

            آیا شما می دانید کوچه خرافات در کدام نقطه کابل واقع شده است ؟ حتما بارها رفته آن جا را دیده اید! ولی قدرت و جرئت بردن اسم واقعی آنرا که من می گویم نداشتید !! آن کوچه را کوچه مراد خانی می خوانند و مسجد است که آن مسجد شاید بنام حضرت ابوالفضل العباس باشد، ولی الآن آن مسجد به عنوان زیارت ابوالفضل مشهور می باشد، مردم بویژه زنان دسته، دسته به زیارت آن میروند و خیرات و نذورات می کنند، در صندوق های پای علم های آن پول میریزند!! ...  اطراف آن را هم دکه های خرافات تحت عنوان تعویض نویسی .... پر کرده است و بخت دختران و پسران بی بخت را مدعیند باز می کنند ....

            جالب این است که ابوالفضل جدیدی در جاده سرکاریز هم بوجود آمده است! بگذریم از آن که این ابوالفضل سد معبر است و جاده را تنگ کرده؛ ببر خلاف این ضرب المثل معروف دینی و اسلامی ساخته شده است که " مسجد را خراب کن و راه را آباد کن " ولی در این جا راه را خرا کرده اند و زیارت ابوالفضل درست کرده اند !!! باز هم مثل همان ابوالفضل مراد خانی مشتری و زائرداد!!


  [ شنبه 88/11/3 ] [ 2:3 صبح ] [ 1000Hasani ] [ نظرات () ]

  یک دروغ بزرگ

  فساد هشت ساله است؟" width=115 align=left>

  این روز ها زیاد درباره فساد اداری افغانستان حرف و حدیث گفته می شود.خارجیان می گویند که فساد هشت ساله دولت کرزی تا مغز استخوان مردم بی چاره افغانستان رسیده .... متأسفانه این سخنان را سران داخلی و مخالفان کرزی هم همین سخنان سخیف ناسنجیده را می گویند! گرچند خارجی در اظهارت شان علیه کرزی راست می گویند، چون آنها فقط شاهد فساد اداری کرزی هستند نه حکومت های ماقبل کرزی. اما سران داخلی که فساد اداری را به حکومت کرزی نسبت می دهند، نه تنها آدم های بی انصاف بلکه آدم خیلی بی شرم و بی حیایی هستند !!

  سوال من از این ها این است : آیا حکومت کرزی از حکومت ربانی و طالبان و ظاهر شاه و عبد الرحمان ... هم فاسد تر است؟ اگر بگویند آری که خیلی دروغ گوهستند، اگر بی گویند ، نه ، این سخنان سخیف چیست ؟

              آری! فساد در دولت کرزی ریشه در صد سال قبل دارد. این که برخی آدم ها در دولت کرزی شعار مباریزه با فساد را سرداده اند، خود شان غرق در فساد و نفس فسادند! به قول خاجه حافظ : " حافظ تو خود حجاب زمیان بر خیز" مثلا رئس قوه قضائیه (لوی سران وال ) برای محاکمه وزیران فاسد کرزی از کرزی ایجازه می خواهد !!! دستگاه قضا که مستقل از ریاست جمهور نباشد، و رئیس جمهور از او نه ترسد، معلوم است که وزیران او هم نخواهد ترسید. مباریزه با فساد اداری فقط تنها راهش از طریق تقویت و استقلان قوه قضائیه است و بس .

              قوه قضائیه دست چه کسانی است ؟ در کجا تربیت می شوند ؟ و چرا فاسد هستند ؟

  جواب این سوالها را از رسول خدا می پرسم ! آن حضرت می فرماید : " اذا فسد العالم فسد العالم " دستگاه قضا و قوه قضائیه در دست مولوی هاست که در عربستان و پاکستان تربیت می شوند ...


  [ شنبه 88/11/3 ] [ 2:0 صبح ] [ 1000Hasani ] [ نظرات () ]


  .: Weblog Themes By WeblogSkin :.
  درباره وبلاگ

  دوستان! چند سالی در کشور خودم به نام افغانستان آواره تر از دیار دگرانم، حال این معنی را بر خویش دارم می­ قبولانم که برای مردم ما هجرت، سفر دور درازی است که انتهای آن محکمه عدل الهی است. لذا هروقت دلم از نا مردمی ها و نامردی های اطرافیان و سران بی سر و حاکمان متعصب سود جویِ کشورم ... می گیرد سراغ « سلام مهاجر » رفته دل نوشته های که قطرات دریای دل گرفتگی های هجران همیشه خانه بدوشی هست را باشما در میان می گذارم . باری عزیزان؛
  این جهان همچون درخت است‏ اى کرام
  ما بر او چون میوه‏ هاى نیم خام سـخـتـگـیرى و تـعـصـب خـامى است
  تا جنینى کار خون آشامى است
  موضوعات وب
  امکانات وب


  بازدید امروز: 19
  بازدید دیروز: 38
  کل بازدیدها: 304807
  تماس با ما