سفارش تبلیغ
صبا

سلام مهاجر
لینک های مفید
 • صفحه اصلی
 • نویسندگان

  کمیته ملی المپیک توهین روح الله نیکپا را از سوی خبر گزاری فارس تقبیع میکند

  ولایت کابل

  ورزش یک کلمه پاک و مقدس است و در تمام دنیا سمبول صلح و دوستی میباشد که در مسایل ورزش کدورت و حسادت  جای ندارد.
  کمیته ملی المپک افغانستان از کشور ایران من حیث یک کشور همسایه دوست و مسلمان توقع این را ندارد که از پیروزی افغانان  متاثر شده و آنرا به استهزاء بی گیرند.
  کشور ایران بداند که ورزشکار افغان از زیر توده های خاکستر جنگ چندین دهه برخاسته و به میدان ورزش شتافته است .
   ورزشکاران افغان به سان سایر ورزشکاران با ناز و نعمت نه، بلکه بانان و  چای تمرین دیده اند و به سان یک گل خود رو رشد نموده اند .
  لذا پیروزی ورزشکار قهرمان، روح الله نیکپا برای کشور مایه افتخار است و این افتخار سرمایه ملیی تمام مردم افغانستان میباشد .
  بنابر این اگرچه از روی اشتباه و غیر عمد هم  باشد، "خبر گزاری فارس ایران" از روح الله نیکپا معذرت خواهی کنند، زیرا که این  عمل بدور از اخلاق و اداب همسایه داری نیک می باشد و  بر ملت ما غیر  قابل  اغماض بخشیش است.
  در رابطه به توهین ورزشکار افغان سخنگوی وزارت امور خارجه سلطان احمد بهین چنین ابراز نظر نمود : ((مسله مربوط کمیته ملی المپک میشود باید آنها موضع گیری کنند و وزارت خارجه در این رابطه اظهار نظری ندارد .))
  این در حالیست که مطابق با قوانین نافذه کشور، وزارت خارجه مکلف است تا از طریق نماینده گی های خویش و یا خود در قسمت حفاظت و حمایت از حقوق اتباع کشور اقدام نمایند، اما با این که حیثیت معنوی ورزشکار افغان و ملت افغان مورد تمسخر قرار گرفته و یا هم رییس جمهور کشور به باد مسخره گرفته میشود ، وزارت خارجه گرفتن موضع در رابطه کاری خود نمیداند.

  (سخنان مردم در رابطه به توهین نیکپا)

  - عبدالقاسم 23 ساله باشنده شهر کابل میگوید : کشور ایران نه تنها با ورزشکاران افغان بلکه با تمام مردم افغانستان عقده دارد. کشو رایران نمی خواهد که افغانان  به سطح بالا  کشانیده شوند  بلکه آنها خواهان آن اند که همیشه در سطح پایین قرار داشته باشند .
  بعض از ایرانیان دیده ندارد که ورزشکار کشور همسایه و مسلمان شان قهرمان ورزش شود .
  ما از سفارت ایران میخواهیم که از دولت و ورزشکار قهرمان افغان روح الله نیکپا معذرت خواهی نماید .

  - شگوفه 35 ساله باشنده شهرکابل چنین میگوید: دولت ایران هیچ وقت خواهان این نیست  که کشور همسایه اش به خصوص افغانستان در هر زمینه پیشرفت نماید .
  ورزشکاران افغان با این که امکانات ندارند در مسابقات جهانی اشتراک می نمایند مگر ورزشکاران کشور ایران با امکانات درست می ترسند به مسابقات شرکت نمی کنند؟  .
  خواست ما از دولت و کمیته ملی المپک اینست که در اینده همرای ورزشکاران افغان کمک نمایند تا در مسابقات جهانی آینده مدال طلارا کسب کنند  و باز هم قهرمان شوند.

  - محمد غوث 21 ساله ورزشکار زیبایی اندام در شهرکابل میگوید : افغانستان از نظر ایران یک کشور عقب مانده است که مردم آن توانایی انجام هیچ کاری را ندارند.
  اما طی چند سال اخیر موفقیت های جوانان افغان در عرصه های مختلف خصوصا ورزش چشم ایرانی ها را کور نموده تاجایی که آنها پیروزی و موفقیت افغان ها را دیده نمی توانند و دست به یاوه گویی می زنند .

  - هر چند  به گفته فارس نیوز، روح الله نیکپا یک آرایشگر مقیم در ایران بوده است ، اما این جوان سخت کوش افغان با تلاش و کوشش خود توانسته است که هم اکنون بالاتر از ورزشکاران ایرانی قرار بگیرد . و نام افغانستان را در سراسر جهان زنده نماید .

   خبرنگار : نصیر احمدصدیقی

  منبع : آژانس خبری وخت


  [ یکشنبه 87/11/13 ] [ 10:32 عصر ] [ 1000Hasani ] [ نظرات () ]
  کرزی چوکی(صندلی) را رهاکردنی نیست!

  کرزی ضد غربی نیست، ضدیتش از ناچاری است

  امروز در بخش خلاصه اخبار ساعت چهارده ایران اعلام کرد که در تحلیل اخبار روز، تحلیل هم در باره تأخیر انتخابات افغانستان دارد. بر خلاف هر روز که فقط به همان قسمت خلاصه اکتفا می کردم و گاهی هم خبری را که به نظر مهم می آید در حین انجام بقیه امور هروقت اخبار به آنجا رسید، با کمی توجه بیشتر به آن گوش می دهم. اما امروز پای رادیو میخ کوب شدم تا آن زمان که نطاق اعلام کرد که هم اکنون ساعت چهار ده و سی و پنج دقیه است، هم اکنون تحلیل داریم ... اسم تحلیل گر را هم گفت که متأسفانه من یادم رفته است. نگفت : که تحلیل گر افغانی است یا ایرانی، ولی از فارسیش فهمیده می شد که افغانستانی و از هوا داران کرزی بود! .

  به هر حال آنچه که مهم است تحلیل این تحلیل گر بود؛ آن این بود که کرزی یک آدم استقلال طلب و آزاد منش ... می باشد، چون کرزی نمی خواهد کاملاً از غربی اطاعت کند، غربی ها در این اواخر ناکامی خود شان فرا افگنی کرده بدوش حکومت کرزی می اندازند و حکومت کرزی فاسد و ناکار آمد اعلام می کنند.

  این قسمتش که غربی ها ناکامی خود شان را به عهده دولت کرزی می اندازد و دولت او را فاسد می خانند، خیلی جالب بود!.

  آخر این را که تنها غربی ها نمی گویند، سالهاست که مردم و رسانه های خبری مردم افغانستان دولت کرزی را یک دولت فاسد و ناکار آمد و خائن می دانند. شما یکبار جناب جلالت مآب "حامد کرزی" در گوگیل جستجوی محتوایی و تصوری کنید، آنوقت خواهی دید که چه قدر مطلب و افشاگری های علیه فساد دولت کرزی ارائه شده است؛ و چه بسیار کاریکاتور در این زمینه از کرزی به شما ارائه می دهد ...

  از طرفی کرزی صاحب سرتاپا غربی و امریکایی است! هتل های زنجری برادران کرزی در کشور امریکا قرار دارد؛ جناب اشان زبان فارسیش را در یک موسیسه آموزش زبان ایرانی طرفدار امریکا و ضد جمهوری ایران فرامی گیرد ... این که اشان در این اواخیر می بنید ضد غربی شده است، ضد غربی نیست! اما از آن جای که آب از سرش گذشته، یقین پیدا کرده که غربی ها دگر او را لایق نوکری نمی دانند و مردم افغانستان هم او و هم حکومتش را می شناسند و قبول ندارند؛ از سر ناچاری ضد غربی شده است و دست گذایی و نوکری به سویی روسیه دراز کرده است. حکومت کرزی آن قدر بی لیاقت فاسد هست که حتی امنیت کابل را هم تأمین نتوانسته، بلکه ایادی حکومت کرزی در ناامنی افغانستان مستقیما دست دارند تا چه رسد به امنیت آن .

  نمونه آشکار بی اعتباری کرزی، تأخیر انداختن انتخابات، به بهانه های واهی می باشد، برای همین است که او و دولتش  رویاروی مجلس و لوی جرگه مردمی مردم افغانستان قرار گرفته است.

  اما سوال این جاست که این تحلیل های سست غیر واقعی را، خبرگذاریهای ایران برای چه پخش می کنند ؟ اگر نمی دانند که این تحلیل های بی پایه و مایه سست نادرست است، که ضعفی پایگاهای رسانه ای و خبرنگاری های ایرانی است؛ اگر می دانند که تحلیل ناظر به واقع نیست از نظر  اطلاع رسانی کاری بسیار نادرستی است . اتفاقاً دقیقاً یادم هست، مث آن که همین دیروز بود که در حمله امریکا به افغانستان خبرگذاریهای ایران پشت سر هم تحلیل می کردند که طالبان افغانستان را گورستان امریکاییها درست می کنند ... من به روز نامه کیهان زنگ زدم که این جوری تحلیل نکنند و نگویند، طالبان شکستش حتمی است، برای آن که سه ملیت بزرگ تاجیک و هزاره و اوزبک و تمام اقوام قبائیل دیگر افغانستان علیه طالبان و سی آی ای پاکستانه هستند، آنها یک چیز در برابر ماشین جنگی پاکستانی ها دارند که همان نیروی هوایی است که مستقیماً پاکستانیها وارد جنگ با مردم افغانستان هستند ... که حضور نیروی هوایی امریکا و نیروی نظامی زمینی مردم افغانستان بزودی طالبان را از سرتاسر افغانستان برون خواهد کرد. متأسفانه کو گوش شنوا ...


  [ شنبه 87/11/12 ] [ 11:29 عصر ] [ 1000Hasani ] [ نظرات () ]

  دویچه ویله و العربیه ... هم به بی بی سی پیوستبا چشم و گوش بسته، بی خواب مثل برده.

  این دو سراخ کوچلو هم به جهان خارج بسته شد!

  آری! باز هم مثل همان قدمی ها پای رادیو بمانم و از باء غیر بسم الله این جوجه های بی بسم الله تاء تمت آخر برنامه شان گوش بی خابانم و بمانم، به جای یکی دو اخبار لازم، الف تا یا یش را بگوشم!
  آری! اول فکر می کردم که این کامپیوتر من سستمش پائین است و اشکال دارد، "دویچه ویله" را باز نمی کند... معمولا اخبار نیم ساعت آخر بی بی سی را که تقریباً حذف تکرارات هست و خلاصه اخبار مهم؛ همیشه گوش میدم. امشب در آن میان شنیدم که "دویچه ویله " العربیه هم به بی بی سی پیوسته و سایت شان به اضافه چند سایت خبر رسانی فارسی دگر بسته شده است!.
  حال جان من و این رادیو غرازه از غزه برگشته که اخبار اجنه یعنی همان خیش خیشش بیشتر از اخبار آدمیان است و بزور به گوش ما خودش فرو می شوند...

  خلاصه : اول فکر می کردم که سایت های مبتذل را می بندند؛ بعد که بی بی سی را بست کمی فلسفه ام مخدوش شد ... فعلاً فلسفه بافی را تعطیل کرده ام و عاجزانه اعلام می کنم که من که از فلسفه بستن سایت ها سر در نیاوردم!!.


  [ پنج شنبه 87/11/10 ] [ 10:58 عصر ] [ 1000Hasani ] [ نظرات () ]

  تصمیم مقامات ایرانی نسبت به اخراج مهاجران افغان بدون سند از آن کشور هم چنان ادامه دارد!

   
  این درحالیست که گفته میشود روزانه حدود 800 افغان از مناطق سیستان و بلوچستان ایران جمع آوری و رد مرز می گردند .

  مقامات وزارت داخله ایران گفته اند که اکنون طرحی را برای اخراج اجباری افغانان مهاجر بدون سند(مدرک) ندارند.
  بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا از قول محمد نعتی قایمی مدیرعمومی اتباع مهاجران خارجی وزارت داخله ایران، درحال حاضر آن کشور طرح اخراج افغانان مهاجری بدون سند قانونی روی دست ندارند.

  اما سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان نسبت به این تصمیم مقامات ایرانی به تردید می نگرد و طوری بیان میدارد که علی الرغم چنین ادعاها دراین اواخر میزان اخراج مهاجران افغان بدون سند از کشور ایران افزایش یافته است.

  شمس الدین حامد سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در این مورد گفت؛ تاهنوز جانب افغانستان دراین مورد کدام سند رسمی ندارد. به گفته وی این اظهارات زمانی مطرح میگردد که درهفته های اخیر میزان اخراج مهاجران افغان بدون سند از هشتصد به دوهزار دوصد و بالاتر ازآن افزایش یافته است  [1] .

  (یک خوش خیالی)

  اما مدیر اطلاعات و نشرات وزارت امور خارجه ازاین تصمیم مقامات وزارت داخله ایران استقبال کرده گفت؛ که تاخیر در اخراج مهاجران افغان بدون سند، این فرصت را مساعد میسازد، تا آماده گی های لازم، در زمینه گرفته شود(!!!).
  او گفت؛ شرایط موجود افغانستان آماده گی پذیرش مهاجران افغان را ندارد.
  ایران، افغانستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان چندین موافقتنامه را بخاطر عودت تدریجی و داوطلبانه افغانان مهاجر در ایران امضا نموده اند . (منبع : وحدت نت)

  [1]- واقعیت امر این است که : اخراج افغانهای بدون مدرک نه تنها از سستان بلوچستان، بلکه از دگر شهرهای ایران هم ادامه داشته دیده شده است. اما این که گفته می شود مقامات افغانستان در این زمینه کدام مدرک ارائه نکرده است، چون مردم افغانستان در خدمت و خیانت مقاماتند، نه مقامات در خدمت مردم! و گرنه ارئه مدرک اولا در این زمیه لازم نیست، چون خود اخراجیهای زمستانی بهترین مدرک هستند، از طرفی ارائه مدرک درخواست مدرک باوجود مدرک بهانه ای برای از زیر بار مسئولیت در رفتن است. بدلیل آن که افغانها در فصل پایز به اندازه که در زمستان سرد اخراج می شوند، نبود، برای آن که تا قبل از توافقات مذکور، افغان های بدون مدرک مواظب بودند که بدست نیرو های انتظامی نیافتند، ولی بعد از توافقات فوق، به گمان آن که حد اقل سه چهار ماه دولت ایران به آنها کار ندارد، از این فرصت استفاده کرده به مسافرتهای زیارتی و دید باز دید بستگان و دوستان شان پرداختند، لذا بیشتر نیروی انتظامی به آنها دست رسی پیدا کردند؛ به همین جهت شمار اخراجی های بدون مدر افزایش یافته است. بنا بر این رضایت خاطر " اطلاعات و نشرات وزارت امور خارجه افغانستان" خوش خیالی و مسئولیت گریزی بیش نمی باشد، در واقع وزارت خارجه افغانستان برای سبک نمودن بار مسئولیت خویش دست به یک چنین اظهارات تخیلی یازیده اند؛ متأسفانه این شیوه یک روند همیشگی آن وزارت خانه در قبال مسائل و مشکلات مهاجرین هموطنان شان در ایران و جهان می باشد ...


  [ چهارشنبه 87/11/9 ] [ 11:16 عصر ] [ 1000Hasani ] [ نظرات () ]
  وای خدای من! چه جنایتی!! این جانی مسلمان است یا کافر؟ قطعا انشاءالل مسلمان نیست! باز کنید بوبینید  http://kabulpress.org/my/spip.php?article724 
  [ پنج شنبه 87/8/9 ] [ 3:6 عصر ] [ 1000Hasani ] [ نظرات () ]

  تاریخ ساز: تنها صفحات سیاه تاریخ این سرزمین متعلق به کسانی است که به خودشان بمب می بندند و با هر بار انفجار، انسان ها را به خاک و خون می نشانند. بعد از این صفحات جدید تاریخ این سرزمین را فرزندان راستین این خاک رقم می زنند که هنوز سوزش شلاق استبداد را از تن اجداد و پدران شان به یادگار دارند (روح الله نیکپا در مسابقات المپیک پکن با به دست آوردن مقام سوم، برای نخستین بار افغانستان را در تاریخ بازی های المپیک صاحب مدال کرد.)


  [ سه شنبه 87/6/5 ] [ 8:20 صبح ] [ 1000Hasani ] [ نظرات () ]

  مرحله سوم طرد اتباع بیگانه

  جام جم آنلاین : مرحله سوم طرد اتباع بیگانه و غیر مجاز و تخریب آلونکهای آنها و عملیات پاکسازی در شیراز اجرا شد. غلامی بخشدار شیراز اظهار داشت .با افرادی که اماکن خود را در اختیار اتباع غیر مجاز قرار دهند برخورد جدی و قانونی می شود. وی مهمترین مشکل اتباع غیر مجاز را در اماکن مختلف را مسائل بهداشتی عنوان کرد .ادامه داد اکثر اتباع بیگانه غیر مجاز دچار بیماری وبا و سل هستند و به دلیل ارتباط مستقیم انها با مردم و شهروندان این بیماری منتقل می شود.

  * قابل توجه اهل قلم و ادب!

  به متن گزارش روزنامه فوق توجه نمایید: آیا واقعا زبان این گزارش فحاشی نیست ؟! کلمات چون "طرد" و "بیگانه" ...

  1- قابل توجه هم وطنان افغانستانی!

  ... کاغذ پاره هایی زرد رنگی را  همشهری به کارتهایش پوز میده !!!که این پیره مرد افغان، در دستش گرفته است، کارت مهاجرت افغاغنه در ایران محسوب می شود؛ هر افغانی که آن را داشته باشد، حضورش در جمهوری اسلامی ایران غیر مجاز محسوب، نمی شود. البته نمی شود به آن زیاد پوز داد! زیرا آن کاغذ پاره را بار ها من دیده ام، یک سرباز معمولی وقت از افغانی خواستار کارت سبز یعنی پول می شود، یا پوز می دهد که مدرک قانونی اقامت در ایران را دارد ... براحتی می گیرد قیچی،قیچی می کند! برای آن قیچی، قیچی می کند، چون آن کاغذ پاره در پریس محکم پلاستیک قرار دارد که با دست پاره کردنش مشکل می باشد.

   

  2-  قابل توجه هم وطنان افغانستانی!

  *من از بیگانگان هرگز ننالم
  هر آنچه کرد بامن آن آشنا کرد
  آری! هم وطنان؛ وقت که ما در افغانستان «اوغو»، «هزاره» «کوچی» و «پشتو» ، «تاجیک» و «اوزبک» ... درست کرده با کمال برحمی خانه های همدیگر را آتش میزنیم!!

  ... ظلم که به همدیگر تحت عناون زشت قومیت و مذهب به هم دیگر می کنیم که هنوز داغ افشاری کابل از یاد ها نرفته و خرابه های کابل درست نشده است ...
  ایرانیها فقط چند آلونگ هموطنان پشتون ما را با بیلدوزر جا بجا کرده و تمام اسباب و اثاثیه هموطنان - چنان که مشاهده می نمایید- سری جای شان در کنار جمع شده ، تابی برند!! ولی کوچی ها در بهسود، خانه های فقیر فقراء را تمام اسباب اثاثیه و مواشی شان را به سرقت بردند و خانه های گیلی آن مردم فقیر بدخت را هم آتش زند!!...
  تو مزن به دیوار مظلومی انگشت ...
  نظم طبیعت را خدا این گونه ساخته که باید بخوریم مشت ... از همه جا، در همه جا ... حتی روز قیامت ... جهنم داغش ..
  بالاخره بایدبه همدیگر رحم کنیم تا خدا بما رحم کند و خانه خویش را همه باهم در کنار هم بسازیم؛ تا با هم نسوخته ایم ...
  همین چند هفته قبل بود که در اصفهان پلیس از من به عنوان هزاره که چهره ام به عنوان افغانی نمایان بود، ولی چند تا هم وطن من که نمی دانم تاجیک بود یا پشتون، ولی ظاهر و قیافه ا ش به ایرانیها شبه بود به من لب خند تمسخر میزد  که یعنی هزاره را بوبین که از دور پیداست که افغانی است...
  یایید به همدیگر نخندیم، باهم دیگر بخندیم. وطن و خانه خویش را برادرانه بسازیم که "نو مردم گران است".
  البته به نظر من این کار دولت اسلامی ایران شایسته نیست؛ ولی با آنهم ،شکایت من از دولت مردان افغانستان است. جنگ سالارانیکه که هرگز به فکر آبادی وطن نبودند و همیشه خواستند تا از اوضاع به هم ریخته افغانستان و تشدید تعصبات قومی مذهب، به نفع شخصی خودشان استفاده کنند، عامل عمده این مهاجرت ها و بدختی ها به کشورهای بیگانه اند. اگر این ها با جنگ های داخلی شان وطن را ویران نمیکرد و زمینه کار در داخل کشور برای همه مردم میسر می بود، اکنون همین مهاجرین نیازی نداشتند در زیرخیمه ها و با حقارت در کشورهای بیگانه زندگی کنند. خوب فکر کنید، ما افغانها که همه خود را افغان می نامیم، باهمدیگر برادر کشی داریم، پس هیج شکایتی ازکشورهای بیگانه نباید داشت.

  ****

  محمد | | 2008-08-14 19:38:29

  تاجایی که من خبر دارم این مشکل از طرف یک عده هموطنان پشتون ما پیش آمده که یک منطقه ای دشتی را خانه های بلوکی ساخته و غژدی زده و پیش بعضی این خانه های بلوک و غژدی(خیمه) موتر های لوکس ایستاده بوده، وقتی فرمان اخراج و تخریب این خانه های بلوکی و غژدی ها صادر می شود این هموطنان ما ادعا می کنند که ما اصالتا بختیاری هستیم که رفته بودیم افغانستان و وقتی اینجا آمدم با رمه های زیاد شتر و ... بودیم حال شما رمه ها و شترهای ما را بدهید که ما برگردیم افغانستان و گرنه ما اصالتا بختیاری وایرانی هستیم.
  چیزی دیگری که قابل تأمل است وقتی ما به همدیگر رحم نداریم و بدتر از همه کاش ما فقط خانه های هم ره خراب می کردیم و به هم تحقیر و توهین می کردیم ولی شدت عمل ما در مقابل همدیگر نسبت به بیگانگان بیشتر است، کشورهای بیگانه مارا اخراج و تحقیر و توهین می کنند ما همدیگر را می کشیم و خانه های مان را ویران کرده آتش میزنیم.

   


  [ جمعه 87/5/25 ] [ 1:16 عصر ] [ 1000Hasani ] [ نظرات () ]
  .: Weblog Themes By WeblogSkin :.
  درباره وبلاگ

  دوستان! چند سالی در کشور خودم به نام افغانستان آواره تر از دیار دگرانم، حال این معنی را بر خویش دارم می­ قبولانم که برای مردم ما هجرت، سفر دور درازی است که انتهای آن محکمه عدل الهی است. لذا هروقت دلم از نا مردمی ها و نامردی های اطرافیان و سران بی سر و حاکمان متعصب سود جویِ کشورم ... می گیرد سراغ « سلام مهاجر » رفته دل نوشته های که قطرات دریای دل گرفتگی های هجران همیشه خانه بدوشی هست را باشما در میان می گذارم . باری عزیزان؛
  این جهان همچون درخت است‏ اى کرام
  ما بر او چون میوه‏ هاى نیم خام سـخـتـگـیرى و تـعـصـب خـامى است
  تا جنینى کار خون آشامى است
  موضوعات وب
  امکانات وب


  بازدید امروز: 41
  بازدید دیروز: 169
  کل بازدیدها: 312863
  تماس با ما